Verenigingen & Stichtingen

Bank ten Cate & Cie heeft een separate afdeling Verenigingen & Stichtingen, specifiek voor de cliënt uit het segment voor verenigingen, stichtingen en kerkelijke organisaties. De cliënt plukt de vruchten van de bundeling van kennis en expertise, daarnaast geniet hij een persoonlijke dienstverlening. Onze cliënten binnen dit segment zijn voornamelijk goededoelenfondsen, vermogensfondsen en religieuze instellingen.

Onze belofte aan u

De wensen en doelstellingen van de cliënt staan centraal. Dat kunnen concrete en niet-concrete doelen zijn zoals een vereiste inkomstenstroom respectievelijk ontzorging. Middels duurzaam vermogensbeheer, vermogensadvies, persoonlijk contact en een uitstekende service streven wij naar het bereiken van de doelstellingen van uw instelling en van u als bestuurder voor de korte en lange termijn.

Ons netwerk, uw netwerk

De dialoog tussen de bestuurder en de bankier vormt de basis, waarmee de actuele vraagstukken van uw instelling ter tafel komen. Wij doen graag meer voor onze cliënten. Zoals het organiseren van speciale bijeenkomsten gericht op bestuur en directie van verenigingen en stichtingen. Wij brengen dan graag stakeholders met elkaar in contact. Als cliënt van Bank ten Cate & Cie wordt ons netwerk desgewenst uw netwerk. Wij geloven in de kracht van het delen van netwerken. Om bijvoorbeeld kennis te delen op het gebied van “Impact Investing”. Of de problematiek van het vinden van nieuwe bestuurders.

Oplossingen op maat

Vermogensbeheer en vermogensadvies moeten duurzaam en transparant zijn. Bank ten Cate & Cie biedt dat. En de bank biedt meer. Wij staan u graag bij op andere terreinen. Voor governance vraagstukken, voor het actualiseren van een beleggingsstatuut, etc. Bij een opbouw of herziening van de effectenportefeuille van uw instelling kan begeleiding ook wenselijk zijn. Onze specialisten kunnen u ook helpen bij het opstellen van een request for proposal. Middels het aangaan van de dialoog tussen de bestuurder en onze specialisten komen wij tot maatwerkoplossingen voor de actuele vraagstukken binnen uw organisatie.

Robbert Ruijgrok

Wat wij voor ú kunnen betekenen?


Neemt u gerust contact op met Robbert Ruijgrok, manager Verenigingen & Stichtingen, via 06-23294896 of via rfm.ruijgrok@banktencate.nl.

Hij is u graag van dienst.

Vermogensbeheer

Wilt u het beheer van uw vermogen uit handen geven omdat u over onvoldoende tijd of inzicht beschikt om de financiële markten zelf
“van dag tot dag” te volgen?

Beleggingsadvies

Bent u een actieve belegger, die frequent de financiële markten volgt en zelf actief wil handelen?

Vermogensregie

Grotere vermogens worden vaak gespreid over meerdere beheerders. Dit gebeurt uit oogpunt van risicospreiding, maar ook om de beheerders “scherp” te houden.