Overige bankdiensten

Overige bankdiensten: zeer interessante voorwaarden

Bank ten Cate & Cie biedt ook verschillende bankdiensten aan. Behalve voor een effectenkrediet kunt u ook bij ons terecht voor een bankverklaring, bankgarantie of het terugvorderen van dividendbelasting. Wij zetten onze bancaire faciliteiten uitsluitend in als ondersteunende dienstverlening voor onze cliënten.

Effectenkrediet: variabel en flexibel krediet

Wij bieden kredietverlening aan tegen een zeer concurrerend tarief, waarbij uw beleggingsportefeuille bij Bank ten Cate & Cie als onderpand dient. Het effectenkrediet is een variabel krediet. Het biedt een grote flexibiliteit en heeft een aantal grote voordelen ten opzichte van een traditioneel krediet of een hypotheek:

  • Het is direct beschikbaar
  • Opnemen en bijstorten is altijd mogelijk
  • U betaalt alleen rente over het krediet dat u werkelijk opneemt
  • U profiteert van een aantrekkelijk tarief
  • U betaalt geen additionele kosten (poliskosten, afsluitprovisie e.d.)

Het kredietlimiet bepalen wij dagelijks op basis van de door de bank bepaalde dekkingswaarde van de bijbehorende beleggingsportefeuille. Deze limiet verminderen we met de eventuele marginverplichtingen. De kredietverstrekking van het effectenkrediet hangt af van de verhandelbaarheid en de spreiding van de onderliggende financiële instrumenten.

Het rentetarief dat Bank ten Cate & Cie in rekening brengt, bedraagt het officiële tarief van de Europese Centrale Bank (minimum biedrente), verhoogd met een opslag van 2,95%. De minimum debetrente bedraagt 2,95%. Belangrijk om te weten: wanneer u gebruikmaakt van uw effectenkrediet verhoogt dit het risicoprofiel van uw portefeuille.

Bankgarantie of bankverklaring

Indien u een bankgarantie nodig heeft, bijvoorbeeld voor de aankoop van onroerend goed of om een bod te kunnen plaatsen voor een veiling, verzorgt Bank ten Cate & Cie deze snel en effectief. Dat geldt ook wanneer u een bankverklaring nodig heeft, bijvoorbeeld voor het oprichten van een BV of NV, of indien uw accountant die nodig heeft voor de jaarrekening. In de meeste gevallen ontvangt u de bankgarantie of bankverklaring binnen 24 uur van ons.

Terugvordering dividendbelasting

De bank kan de te veel ingehouden buitenlandse belasting op dividend voor u terugvorderen. Hiervoor berekenen we uitsluitend de externe kosten.

Betalingsverkeer

Opdrachten voor betaling, tot een beperkt volume, voert de bank uit met een persoonlijke service.

Vermogensbeheer

Wilt u het beheer van uw vermogen uit handen geven omdat u over onvoldoende tijd of inzicht beschikt om de financiële markten zelf
“van dag tot dag” te volgen?

Beleggingsadvies

Bent u een actieve belegger, die frequent de financiële markten volgt en zelf actief wil handelen?

Vermogensregie

Grotere vermogens worden vaak gespreid over meerdere beheerders. Dit gebeurt uit oogpunt van risicospreiding, maar ook om de beheerders “scherp” te houden.